Parafia Ducha Świętego w Chronowie

     
 PARAFIA
STRONA GŁÓWNA
historia
stary Kościół
nowy Kościół
cmentarz
Duszpasterz
Chronów i okolice

Ogłoszenia

kontakt
mapa serwisu

Nowy Kościół

Historia nowego kościoła, a właściwie kaplicy kultowo-katechetycznej, rozpoczęła się w 1987 roku. Rodak Chronowa p. Stefan Nabielec, mieszkający na stałe w USA od czasu zakończenia drugiej wojny światowej, podjął myśl o wybudowaniu kaplicy i domu katechetycznego. W Chronowie była w starej "organistówce" pod kościołem.

Ks. Eugeniusz Kowalczyk, Proboszcz Chronowa zawiązał Komitet Budowy Kaplicy i rozpoczął starania o zezwolenie na budowę. Po wielu trudach, bo był to jeszcze czas komunizmu w Polsce, uzyskano zezwolenie. Projekt kaplicy wykonała inż. Barbara Brachowska-Więcek z Krakowa. Projekt konstrukcji wykonała inż. Elżbieta Karkoszka. Zatwierdził architekt wojewódzki Bogusław Witowski. W ciągu 1988 roku gromadzono materiał, załatwiano wszelkie niezbędne formalności. Budowę kaplicy rozpoczęto na działce parafialnej położonej powyżej starego kościoła i plebanii, niedaleko Szkoły Podstawowej. W 1989 roku rozpoczęły się prace budowlane. 9 kwietnia 1989 roku Dziekan dekanatu Lipnickiego, Ks. Prałat Stanisław Wiśniowski dokonał poświęcenia placu budowy i rozpoczęto budowę, którą kierował parafianin Stanisław Wnęk. W 1990 roku trwały dalsze prace budowlane. 8 lipca 1990 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego. Kamień poświęcił Ks. Prałat Adam Nowak. Kanonik Kapituły tarnowskiej.

Głównymi fundatorami tej kaplicy byli p. Stefan Nabielec z braćmi i swoją rodziną. W pozostałej części w kosztach i pracy ma udział parafia. 5 lipca 1992 roku Ks. Biskup Władysław Bobowski w obecności wielu księży i fundatorów kaplicy, dokonał poświęcenia kaplicy. W tym roku sprawiono jeszcze murowany ołtarz i tabernakulum.

W trakcie budowy kaplicy miały miejsce w naszej ojczyźnie wielkie przemiany ustrojowo-społeczne. Upadł komunizm i nastąpiła epoka "Solidarności". Nauka religii wróciła do szkoły. Połowa kaplicy budowana z myślą o salkach katechetycznych z zapleczem sanitarnym i mieszkaniem dla księdza (gościa lub emeryta) okazała się zbędna. W 1994 roku nowy Ks. Proboszcz Chronowa Jan Malisz, podjął decyzję aby tę część katechetyczną, będącą w stanie surowym, zaadoptować na nową plebanię. Dotychczasowa 100-letnia plebania w skutek zalewania wodą z nowej, podwyższonej drogi, uległa całkowitemu zagrzybieniu. Ponadto powstałe po ulewnych deszczach osuwisko nad plebanią spowodowało naruszenie jej fundamentów i pęknięcia w całym budynku.

19 października 1994 roku rozpoczęto prace adaptacyjne, trudne i kosztowne, ponieważ ta część budynku była budowana w innym celu. Równolegle do tych prac trwało dalsze uposażenie kaplicy, gdyż w okresie zimowym kaplica przejmowała funkcję kościoła parafialnego. 3 maja 1995 roku Ks. Proboszcz Jan Malisz przeniósł się do nowej, nie wykończonej jeszcze całkiem plebanii. Od 1996 roku do chwili obecnej trwa dalsze uposażenie kaplicy, która już teraz pełni w całości funkcję kościoła. W dni powszednie Msze Święte odprawiane są w tej kaplicy.

Kaplica (nowy kościół) jest pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Wielkością ustępuje trochę staremu, parafialnemu kościołowi. Kaplica to kościół jednonawowy z przedsionkiem i jednym ołtarzem z obrazem Pana Jezusa Miłosiernego. Odpust jest w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (tydzień po Wielkanocy).

Opracował Ks. Proboszcz Jan Malisz 

cofnij

HISTORIA | STARY KOŚCIÓŁ | NOWY KOŚCIÓŁ | CMENTARZ | CHRONÓW I OKOLICE | KONTAKT | MAPA
 

           Copyright © Parafia Ducha Świętego w Chronowie • Hosting: Kylos • Webmaster: Katolicki.net